Chromoterapia

Leczenie Chromoterapią

Chromoterapia to inaczej leczenie kolorami. Jej zwolennicy opierają teorię działania na założeniu odmiennego działania każdej z siedmiu barw,
na jakie rozszczepia się światło widzialne.
Każda barwa jest falą elektromagnetyczną o określonej długości – jej fale tylko w 20% rejestruje nerw wzrokowy, przekazując do mózgu,
a pozostałe 80% drgań przejmują komórki skóry, które przekazują te drgania także do mózgu. Stamtąd bodźce są przekazywane
do narządów wewnętrznych. Każdy kolor wpływa na organizm nieco inaczej, pobudzając inne narządy.
Kolory mogą pobudzić wzrost komórek, przyspieszyć lub zwolnić zachodzące w nich reakcje, przyspieszyć regenerację i przemianę materii.
Leczenie chromo terapią jest możliwe w połączeniu z każdym emiterem światła podczerwonego np. Hydrosun i innymi lampami  Sollux pod warunkiem użycia kolorowych filtrów umożliwiające prowadzenie zabiegów chromo terapii.

  • Facebook
  • Google+
  • Slider